Dobitniki priznanj ZLATI LIUPOV LIST za leto 2017:

Za urejenost kmetije

-          Jože Korošec, Negastrn 12

-          Milan Bizilj, Trg svobode 1, Moravče  -   1. mesto

 

Za urejenost stanovanjske hiše z okolico:

 

-          Francka Marolt, Zg. Dobrava 7

-          Družina Stegnar, C. na Grmače 4b, Moravče

-          Karmen in  Aleš Svetlin, Sp. Tuštanj 8a

-          Andreja Žnidar, Detelova 7, Moravče

-          Bergant Fani, Krašce 1 A  -  1. mesto