Učno - sprehajalna pot Rača 

 

   Učno sprehajalna pot ob Rači vas vabi, da na območju zahodno od Moravč, med Krašcami, Dvorjami in Sv. Andrejem spoznate stavbno, sakralno in drugo kulturno dediščino ter neokrnjene naravne lepote pokrajine, ki ji je dala pečat človekova iznajdljivost. Informacije: Danica Jančar, Turistično društvo Moravče - 041 326 292(tudi za vodeni ogled) www.dediščina.si  Pot se začne  pri gasilnem domu v Krašcah, kjer je postavljena informativna tabla z opisom poti. Za lažjo orientacijo je označena tudi z usmerjevalnimi tablami in markacijami z mlinskim kolesom.  V nekoč zelo čisti  rečici so našli svoj življenjski prostor raki in ji dali ime Rača. Danes jih je le še »za vzorec«, a ime  je ostalo.Rača je ohranila naraven tok z značilno obvodno vegetacijo in pestrimi obvodnimi biotopi, ki so življenjski prostori številnim vrstam ptic in vodnih živali.  Zato je njeno območje pomembna hidrološka., botanična, zoološka in geoformološka naravna vrednota. Svet, po katerem teče Rača, je značilno kraški. Tu je kraška pokrajina s kraškimi izviri, vrtačami, kraškimi jamami in vdori Podzemni tokovi se sem in tja skrivnostno pokažejo v kateri od kraških jam ali na površju kot kraški izviri. Domačini so izvire ali primerna mesta ob Rači preuredili v perišča, ki še kljubujejo naravi in spominjajo na čas »pred pralnimi stroji«. Rača je bila za bližnjo in daljno okolico pomemben vir energije. Ob učno sprehajalni poti lahko opazimo ostanke štirih mlinov, njihove jezove in mlinščice.    Viri: Učno sprehajalna pot Rača (vodnik)        Učno sprehajalna pot Rača -  strokovne podlage, Simon Kušar, univ. dipl.geogr.

Dejavnosti ob Rači (le ob primernem vremenu):

  • nočni pohod z lučkami ob kulturnem prazniku je vsako leto, običajno na predvečer praznika ob 18. uri iz Krašc

  • organiziramo in izvedemo dneve dejavnosti (tehnični dan) za učence 2. triade OŠ v aprilu, maju, juniju, septembru in oktobru (info.: Dani Jančar 041/32 62 92)
  • kostanjeva nedelja in čajanka - 15.oktobra 2017 od 14. ure dalje pri Mohorjevem mlinu pod Dvorjami

 

raa09of.r.stane1.jpg - 897.84 Kb