Foto sekcija pri Tur. društvu je že pričela z delom. Delavnice so odprte za vse, vsebino dela bomo sproti objavili na ATV in na oglasni deski pred Kulturnim domom (»kozolček«) in na spletni strani.